Mirovniški festival

V mestnem jedru Slovenj Gradca v septembru vsako leto poteka Mirovniški festival v organizaciji Javnega zavoda Spotur Slovenj Gradec. Festival idejo nenasilja povezuje s temami in idejami družbene odgovornosti, odnosov v urbanem javnem prostoru in socialnega vključevanja. Na ta način ponuja civilno-družbeno platformo za nevladne organizacije, ki na različne načine sledijo izhodiščnemu idealu kulture miru.

Vsako leto se na stojnicah na festivalu predstavijo nevladne in humanitarne organizacije iz cele Slovenije, koroške šole ter invalidske organizacije in društva, ki združujejo ljudi s posebnimi potrebami. Pester je tudi spremljevalni program z zanimivimi zabavno-ustvarjalnimi in poučnimi delavnicami.

Združeni narodi vsako leto razglasijo določeno temo, ki je tudi osrednja tema Mirovniškega festivala.