2010

V letu 2010 se je s številnimi spremljevalnimi prireditvami odvil 12. Mirovniški festival.

Potekal je v znamenju praznovanja mednarodnega leta zbliževanja kultur pod geslom »KDO SI?; Kultura dialoga – dialog kultur«. V času vseprisotne soodvisnosti sveta moramo nujno premagati predsodke, ki so stoletja razdeljevali ljudstva, narode, civilizacije. Sodobna »globalna vas« mora izgraditi skupnost, v kateri bo vsakdo deležen enakopravnih možnosti za dostojanstveno samouresničevanje.

Vrednota ideje o kulturni raznolikosti je nadvse dragocena, o njej je potrebno govoriti ves čas in vsepovsod, zlasti še v šolah, kjer se oblikuje osnovna zavest sodobnega človeka. Patriotska vzgoja – da, zavest o lastni kulturni identiteti – da, vendar istočasno tudi pouk o nujnosti medkulturnega pluralizma in dialoga ter kulturni raznolikosti kot enem izmed največjih zakladov človeštva.

Pestro dogajanje sta z glasbenimi nastopi dopolnili skupini Cyanide in Carpe diem.