2014

V letu 2014 smo svetovni dan miru praznovali s 16. Mirovniškim festivalom in 7. Festivalom drugačnosti.

Ob dvajseti obletnici prvega mednarodnega leta družine je OZN leto 2014 ponovno razglasila za mednarodno leto družine z večimi podtematikami. Tako sta festivala potekala pod skupnim naslovom »Živi. Življenje. Zdravo.«. Posebna pozornost je bila namenjena razvoju družinskih kmetij, pomenu pridelave kakovostne in varne hrane, ohranjanju biotske raznovrstnosti in kulturne krajine. Pomen družinskega kmetovanja namreč ni povezan le s pridelavo varne in zdrave hrane, ampak tudi z zmanjševanjem lakote v nerazvitem svetu in vzpostavitvijo miru in sožitja, ki sta neposredno povezana z bojem za hrano.

Na stojnicah in na odru so se kot že tradicionalno predstavili številni sodelujoči, poleg ostalih pa je glasbeni program to leto dopolnila tudi glasbena skupina Prima bend.