2020

Letos je potekal 22. Mirovniški festival in 13. Festival drugačnosti na nekoliko drugačen način.

Letošnja tema je Mednarodno leto zdravja rastlin, ki ga je razglasila Generalna skupščina združenih narodov. Ohranjanje zdravih rastlin je svetovnega pomena, saj ima vpliv na zmanjševanje lakote, revščine, varnost hrane, okolje ter ekonomsko razvitost. Novi in nepričakovani izzivi, vključno z vplivom klimatskih sprememb, povečanjem mednarodne trgovine, hitro izgubo biološke raznovrstnosti in novimi potmi širjenja škodljivih organizmov kot je e-trgovina, zahtevajo učinkovito nacionalno, regionalno in globalno politiko, organiziranost in mehanizme ukrepanja proti širjenju rastlinskih bolezni in škodljivcev.

Letošnji festival je potekal na "virtualen način" s pomočjo organizacij, društev in šol, ki so posredovale številne videoposnetke, slike, pesmi, katere smo objavili na youtube kanalu, facebook strani Spotur ter spletni strani Spotur.